Μέλος του πληρώματος εισήχθη νοσοκομείο στη Φλόριντα με κατάγματα σπονδυλικής στήλης-τετραπληγία.


Σταθεροποιήθηκε και επαναπατρίστηκε σε 16 μέρες.


Συνολικές τιμολογημένες χρεώσεις $747,726.33


Συνολική εξοικονόμηση 404.686,44 δολάρια


Σύνολο λόγω των παρόχων 343.039,89 δολάρια


Ποσοστό αποταμίευσης 54.12


Σύνολο Λογαριασμών Αναθεωρημένο 34


Διάγνωση Subluxation της Αυχενικής Μοίρας C6/C7