Φροντίδα για το πλήρωμα


Το Πρόγραμμα
Φροντίδας του Πληρώματος ®
Του Future Care περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούμε παγκοσμίως στη διαχείριση των ασθενειών των ναυτικών, των τραυματισμών και της συνολικής υγειονομικής περίθαλψης, τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια η Future Care έχει αναπτύξει ένα διεθνές δίκτυο ιατρών και άλλων ιατρικών παρόχων που διατίθενται σε στρατηγικούς λιμένες, με εξειδίκευση στην ταχεία ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης του διεθνούς ναυτικού. Οι δίδυμοι στόχοι της υπηρεσίας στο πλαίσιο του
προγράμματος Φροντίδα για το πλήρωμα®
είναι να παρέχουμε την υψηλότερη ποιότητα ιατρικής περίθαλψης που διατίθεται στην περιοχή στην πιο αποτελεσματική τιμή.Είτε φέρνοντας ιατρική περίθαλψη απευθείας στο σκάφος μέσω της υπηρεσίας Παροχής Συμβουλών ιατρού στη Θάλασσα (τηλεϊατρική), είτε με τη διαχείριση ιατρικής περίθαλψης στο νοσοκομείο, μέσω επαναπατρισμού και ανάρρωσης με τους διευθυντές υποθέσεων ιατρού και νοσηλευτών,
Η φροντίδα για το πλήρωμα®
παρέχει τη συνέχεια της ιατρικής διαχείρισης που απαιτείται για να επιστρέψει το μέλος του πληρώματος στο πλοίο, κατάλληλο για υπηρεσία. Οι ιατρικές υπηρεσίες περιορισμού του κόστους μας, συμπεριλαμβανομένων των προτιμησιακών ποσοστών (PPO) στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού, σε συνδυασμό με την ειδική ιατρική εξέταση ελέγχου, εξασφαλίζουν στον πλοιοκτήτη ότι η θεραπεία είναι απαραίτητη και οικονομικά αποδοτική.


Το πρόγραμμα Φροντίδα ς του
Πληρώματος ®
του Future Care προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου του προσαρμοσμένου προγράμματος ευεξίας των πλοίων, με βάση τα δεδομένα εξέτασης προ-απασχόλησης (PEME) του ναυτικού και συνεχίζοντας με την παρακολούθηση και την εξ αποστάσεως διαβούλευση με τους γιατρούς κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη θάλασσα.


Συνεργαζόμαστε στενά με το μέλος του πληρώματος, τον καπετάνιο του πλοίου, το προσωπικό της ξηράς του πλοιοκτήτη και την P&I Club, κατά περίπτωση, για τη διαχείριση της συνέχειας της θεραπείας μέχρι την επιστροφή του στο πλοίο, τον επαναπατρισμό ή/και την προσαρμογή για το καθεστώς υπηρεσίας, ανάλογα με τις περιστάσεις. Με τη διαχείριση της θεραπείας από το περιστατικό για να επιστρέψουν στην εργασία, επιταχύνουμε τη διαδικασία αποκατάστασης και μειώνουμε το ιατρικό και σχετικό κόστος. Μέσω του προγράμματος ευεξίας μας διασφαλίζουμε ότι οι θεραπεύσιμες συνθήκες διαχειρίζονται επί του πλοίου, αποφεύγοντας την ιατρική περίθαλψη στην ξηρά ή/και τον απρογραμμάτιστο επαναπατρισμό, προωθώντας ταυτόχρονα τη συνολική καλή υγεία και παραγωγικότητα του ναυάρχη.


Το πρόγραμμα Φροντίδας του
Πληρώματος για το Πλήρωμα®
περιλαμβάνει τις ακόλουθες ιδιόκτητες υπηρεσίες.


Κέντρο επαφών πρώτης απόκρισηςΤο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πρώτης Απόκρισης είναι το αρχικό σημείο επαφής για τη φροντίδα μας για τις ιατρικές υπηρεσίες ® πληρώματος. Η Future Care διατηρεί 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα Κέντρο Επικοινωνίας, στελεχωμένο από την ιατρικά εκπαιδευμένη ομάδα πρώτης απόκρισης, η οποία χειρίζεται όλα τα αιτήματα για τη διαχείριση οποιουδήποτε ιατρικού συμβάντος, έκτακτης ανάγκης ή ρουτίνας.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιατρικές υπηρεσίες πρώτης απόκρισης της Future Care, επισκεφθείτε τη σελίδα μας για την Ιατρική Πρώτη Απάντηση.


Υπηρεσίες Έκτακτης ΑνάγκηςΤο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πρώτης Απόκρισης της Future Care έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται γρήγορα σε ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο πλοίο. Το Ship’s Masters και το χερσαίο προσωπικό του πλοίου που είναι εγγεγραμμένο στο πρόγραμμα
Φροντίδα για το Πλήρωμα
® εκπαιδεύονται στις διαδικασίες αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και τους δίνεται η εντολή να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως μετά την εμφάνιση ενός επείγοντος ιατρικού συμβάντος. Η ομάδα πρώτης απόκρισης συνεργάζεται στενά με τους Συμβούλους Ιατρών μας για την παροχή απομακρυσμένων συστάσεων διάγνωσης έκτακτης ανάγκης και θεραπείας στο πλοίο. Μόλις ο ναυτικός αποβιβαστεί συνεργαζόμαστε με το μέλος του πληρώματος, την οικογένειά του, τους παρόχους θεραπείας, τον εφοπλιστή, τους λιμενικούς πράκτορες, την P&I Club και τους ανταποκριτές τους, ανάλογα με τις οδηγίες, για τη διαχείριση της ποιότητας, της επικαιρότητας και του κόστους της ιατρικής περίθαλψης μέσω μιας επιστροφής για να είναι κατάλληλα για την κατάσταση του καθήκοντος ή τη μέγιστη ιατρική θεραπεία.


Συνήθεις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψηςΤο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πρώτης Απόκρισης της Future Care έχει επίσης σχεδιαστεί για να εξετάζει αιτήματα για συνήθη ιατρική και οδοντιατρική θεραπεία. Όταν μια εξέταση ή θεραπεία στην ξηρά είναι απαραίτητη, οι Πρώτοι Ανταποκριτές μας θα κατευθύνουν την κατάλληλη φροντίδα στο παγκόσμιο δίκτυό μας, προ-πιστοποίηση φροντίδα και το κόστος. Λεπτομερείς οδηγίες θα δοθούν στον τοπικό πράκτορα και στον παραλαμβάνοντα ιατρό σχετικά με τη μεταφορά, την ιατρική τεκμηρίωση και τις διαδικασίες πληρωμής, εξασφαλίζοντας μια ομαλή και αδιάλειπτη διαδικασία για τη διευκόλυνση της εξέτασης του ναυτικού εντός του δρομολογίου του πλοίου.


Εάν το μέλος του πληρώματος εξεταστεί και αποφυλακιστεί fit for duty, η Future Care θα συλλέξει όλα τα ιατρικά έγγραφα και θα υποβάλει μια τελική έκθεση, η οποία θα τεκμηριώσει το περιστατικό, από την αρχή έως το κλείσιμό του.


Συμβουλευτικές υπηρεσίες ιατρού, συμπεριλαμβανομένης της τηλεϊατρικής στη θάλασσαΙατροθεραπεία ς Future Care συμβουλευτική υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στις εξειδικευμένες συνθήκες που συναντώνται στην παροχή εξ αποστάσεως ιατρική περίθαλψη για τους τραυματίες ή άρρωστους ναυτικούς. 24 ώρες μας, 7 ημέρες την εβδομάδα Κέντρο Επικοινωνίας παρέχει συνεχή και άμεση πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο μας ιατρικώς εκπαιδευμένους πρώτους ανταποκριτές, γιατρούς, νοσηλευτές, και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα. Το τηλεϊατρικό πρόγραμμα της Future Care βασίζεται στην 30 ετή εμπειρία της Εταιρείας στη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης και σχεδόν 20 χρόνια στη διαμόρφωση πρωτοκόλλων ιατρικής διαχείρισης ειδικά σχεδιασμένα για τις εξαιρετικές ανάγκες της ναυτιλιακής κοινότητας. Έχει ως στόχο να παρέχει διάγνωση ιατρού και συστάσεις θεραπείας, ενώ στη θάλασσα, όσο πιο γρήγορα χρειάζεται. Η αμεσότητα της εξ αποστάσεως θεραπείας επί του πλοίου είναι ανεκτίμητη για τον μετριασμό ασθενειών, τη θεραπεία τραυματισμών και τη μείωση της θεραπείας από την ξηρά, τον απρογραμμάτιστο επαναπατρισμό ή την εκκένωση έκτακτης ανάγκης.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ιατρού της Μελλοντικής Φροντίδας παρακαλούμε επισκεφθείτε τις Συμβουλές ιατρού στη σελίδα μας στη Θάλασσα.


Παγκόσμιο Νοσοκομείο / Ιατροί Δίκτυο


Η 18ετής εμπειρία της Future Care στη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης για τον διεθνή ναυτικό μας έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε το πρώτης τάξεως ιδιόκτητο δίκτυο νοσοκομείων, εγκαταστάσεων θεραπείας, ιατρών και άλλων ιατρικών παρόχων. Οι συμμετέχουσες εγκαταστάσεις και οι γιατροί μας έχουν επιλεγεί για την υψηλή ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται σε σχέση με τη γεωγραφική περιοχή τους. Έχουμε ιατρικούς πόρους σε όλα τα κορυφαία λιμάνια, καθώς και σε πολλές από τις πιο απομακρυσμένες τοποθεσίες του κόσμου.


Σε πολλά από τα νοσοκομεία μας σε όλο τον κόσμο, έχουμε καθορίσει μειωμένη τιμολόγηση ή προ-είσοδο συμφωνημένη τιμολόγηση, επιτρέποντας την καθιερωμένη, μειωμένες χρεώσεις πριν ή κατά τη στιγμή της υπηρεσίας. Αυτό προσφέρει σαφήνεια των τιμών και εξαλείφει την τελευταία στιγμή αυξήσεις και άλλες αμφίβολες λογιστική. Σε λιμένες όπου αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη, παρακολουθούμε στενά το κόστος για τη συμμόρφωση με το επικρατέστερο τοπικά αποδεκτό επιτόκιο.


Στις ΗΠΑ, με ίσως τα υψηλότερα ποσοστά για ιατρικές υπηρεσίες στον κόσμο, προσφέρουμε πρόσβαση, όπως διατίθεται, σε προτιμώμενες εγκαταστάσεις δικτύου Οργανισμός Παροχής (“PPO”) σε σημαντικά μειωμένες τιμές, συγκρίσιμες με εκείνες που καταβάλλονται από τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες υγείας των ΗΠΑ, σαν ο διεθνής ναυτικός ήταν ένας “ασφαλισμένος ασθενής” στις ΗΠΑ.


Διαχείριση Ναυτιλιακών Ιατρικών Υποθέσεων


Η διαχείριση ναυτιλιακών ιατρικών υποθέσεων αναφέρεται στο πρόγραμμα που αναπτύχθηκε και διοικείται από την Future Care για την επαγγελματική, ανεξάρτητη εποπτεία της θαλάσσιας ιατρικής περίθαλψης. Στοιχεία του προγράμματος περιλαμβάνουν την ανάθεση ενός Μέλλονφροντίδα ιατρικά εκπαιδευμένο διαχειριστή περίπτωση, είτε ένας εξουσιοδοτημένος γιατρός ή ειδικευμένη νοσοκόμα, να επικοινωνούν με το μέλος του πληρώματος, θεράποντες ιατρούς, και το προσωπικό του νοσοκομείου για την αναθεώρηση και την παρακολούθηση της ιατρικής περίθαλψης? να διατηρούν επαφή με το μέλος του πληρώματος και την οικογένεια κατά τη διάρκεια της θεραπείας· και να συνδράμει στο συντονισμό των ρυθμίσεων για την απελευθέρωση ή/και τον επαναπατρισμό του μέλους του πληρώματος, κατά περίπτωση, όταν είναι ιατρικώς πιστοποιημένο ως κατάλληλο για απόρριψη ή κατάλληλο για ταξίδι.


Ο διαχειριστής ναυτιλιακών ιατρικών υποθέσεων παρέχει έγκαιρες περιοδικές εκθέσεις για ιατρικές ενημερώσεις στον πλοιοκτήτη ή/και στο Club, ή σε άλλους, σύμφωνα με τις οδηγίες, την τεκμηρίωση του καθεστώτος, το σχέδιο θεραπείας και το συντονισμό της απόρριψης και παρακολούθησης. Ο υπεύθυνος της υπόθεσής μας διατηρεί επαφή με τον ναυτικό και το ιατρικό προσωπικό στις εγκαταστάσεις για να επανεξετάσει τη νοσηλεία σε πραγματικό χρόνο. Σε όλες τις περιπτώσεις, το ιατρικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας θα επανεξετάσει όλες τις παραμέτρους της θεραπείας, προκειμένου να παρέχει τη βέλτιστη λύση για τον ναυτικό. Αυτή η “hands on” επαγγελματική διαχείριση υποθέσεων μειώνει επίσης το κόστος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα, και εξαλείφει ή μειώνει την καθυστέρηση, περιττές διαδικασίες και χρονοβόρες παραμονή στο νοσοκομείο στο λιμάνι, μεταξύ άλλων παροχών.


Οι πρόσθετες υπηρεσίες περιλαμβάνουν συνοδεία κατά τον επαναπατρισμό, συντονισμό της εξωνοσοκομειακής θεραπείας και προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων στη χώρα καταγωγής· παρακολούθηση της θεραπείας και τήρηση των ιατρικών διορισμών και των απαιτήσεων φαρμάκων, ανάλογα με την περίπτωση.


Τα οφέλη αυτής της υπηρεσίας δεν μπορούν να υπερεκτιμηθούν. Ο διαχειριστής ναυτιλιακών υποθέσεων διασφαλίζει ότι το μέλος του πληρώματος δεν “χάνεται εντός του συστήματος”, αλλά, αντίθετα, αντιμετωπίζεται έγκαιρα και σωστά, παρέχοντας έτσι ποιοτική φροντίδα και μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος. Ο υπεύθυνος της υπόθεσης ενεργεί ως συνήγορος του μέλους του πληρώματος και αποδεικνύει, σωματικά, την ανησυχία του πλοιοκτήτη στον ναυτικό και την οικογένεια για την ευημερία του σε μια εποχή μεγάλης πίεσης. Αυτό αποδεικνύεται ανησυχία οδηγεί συνήθως σε αισθήματα καλής θέλησης και μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες της προσφυγής, εκτός από την προώθηση μιας ταχύτερης ανάκαμψης.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες διαχείρισης ναυτιλιακών ιατρικών υποθέσεων της Future Care, επισκεφθείτε τη σελίδα μας για τη Διαχείριση Ιατρικών Υποθέσεων.


Υπηρεσίες Συγκράτησης Θαλάσσιου Ιατρικού Κόστους


Το επαγγελματικό προσωπικό της Future Care από ιατρικούς ελεγκτές εξετάζει όλους τους σημαντικούς ιατρικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τιμολογίων από νοσοκομεία και γιατρούς, προμηθευτών ιατρικού εξοπλισμού, φυσικοθεραπείας ή άλλων υπηρεσιών αποκατάστασης, καθώς και προμηθευτών φαρμακευτικών προϊόντων, εντός ή εκτός του Παγκόσμιου Δικτύου Νοσοκομείων/Ιατρών. Ο έλεγχος/έλεγχος του νομοσχεδίου αξιολογεί την καταλληλότητα του επιτοκίου που χρεώνεται, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των σωστών κωδικών χρέωσης· προσδιορισμός των διπλών επιβαρύνσεων ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που δεν παρέχονται, καθώς και άλλες ασυνέπειες ή ανακρίβειες που συχνά συναντώνται σε ιατρικά τιμολόγια όταν μια υπόθεση δεν παρακολουθείται επαγγελματικά. Σε χώρες όπου οι χρεώσεις είναι κωδικοποιημένες, όπως στις ΗΠΑ, εξετάζουμε για “διαχωρισμό” ή την πρακτική της χρέωσης ξεχωριστά για υπηρεσίες που απαιτείται να υπάγονται σε μία ενιαία, μικρότερη χρέωση.


Οι ιατρικοί ελεγκτές της Future Care είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για τη διεξαγωγή ιατρικού ελέγχου, ο οποίος είναι μια εξειδικευμένη λογιστική πειθαρχία. Μέσω μιας συνδυασμένης εξάρτησης από ιδιόκτητο ιατρικό λογιστικό λογισμικό, εξειδικευμένη εκπαίδευση και διαπραγματευτική εμπειρία οι ελεγκτές μας δεν υστερεί σε κανέναν στη διασφάλιση ότι όλες οι ιατρικές χρεώσεις είναι σωστές, κατάλληλες και λογικές.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες συγκράτησης θαλάσσιου ιατρικού κόστους της Future Care, επισκεφθείτε τη σελίδα περιορισμού του ιατρικού κόστους.


Ιατρική αναθεώρηση αρχείων: Αντικειμενική αναθεώρηση των ιατρικών αρχείων


Οι πιστοποιημένοι, πιστοποιημένοι επαγγελματίες υγείας του Future Care είναι διαθέσιμοι για τη διεξαγωγή αντικειμενικών, αναδρομικών αναθεωρήσεων των ιατρικών αρχείων του μέλους του πληρώματος. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ιατρικής αναγκαιότητας της προηγούμενης θεραπείας, καθώς και να απασχολούνται σε συνδυασμό με το ιατρικό πρόγραμμα ελέγχου μας για την αξιολόγηση των κατάλληλων επιβαρύνσεων.


Η Future Care προσφέρει την υπηρεσία καταγραφής της σε διεθνή βάση, με τους γιατρούς του δικτύου να έχουν πιστοποιηθεί σε πολλούς κλάδους που είναι διαθέσιμοι παγκοσμίως. Το δίκτυό μας παρέχει μια τοπική ανασκόπηση και εξοικείωση με τις τοπικές ιατρικές πρακτικές και τη γλώσσα σε πολλά λιμάνια σε όλο τον κόσμο.


Η Future Care βελτιώνει τη διαδικασία αναθεώρησης ρεκόρ παρέχοντας:

  • Ασφαλής, κρυπτογραφημένη (συμβατή με HIPAA) ηλεκτρονική υποβολή της τελικής έκθεσης ιατρού.
  • Διαθεσιμότητα τυποποιημένων ή ειδικών για τον πελάτη εκθέσεων ανάλυσης και διαχείρισης.
  • Διαθεσιμότητα των ιατρών εξέταση ς για διαβούλευση ή/και μαρτυρία εμπειρογνωμόνων.


Υπηρεσίες παρακολούθησης/συγκριτικής αξιολόγησης υποθέσεων


Όταν εγγράφηκε στη φροντίδα του μέλλοντος φροντίδας για το πλήρωμα®

πρόγραμμα όλα τα ιατρικά δεδομένα του πληρώματος του πλοίου εισάγεται και αναλύεται στο ιδιοκτησιακό λογισμικό future care, παρέχοντας: συνέχεια στη φροντίδα για τον ναυτικό? υποβάλλει έκθεση στον πλοιοκτήτη με έμφαση στον εντοπισμό μεταβλητών που οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο ασθένειας ή τραυματισμού επί του πλοίου· συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων του πλοιοκτήτη σε σχέση με την ανάλυσή μας για το πρότυπο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, για την επανεξέταση και τη σύγκριση του πλοιοκτήτη. Η Future Care θα παρέχει επίσης προσαρμοσμένες, πρόσθετες αναφορές, όπως ζητήθηκε. Οι αναλύσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων πρόληψης αξιώσεων, εσωτερικού ελέγχου και πρόληψης αξιώσεων, διαχείρισης απαιτήσεων, ανανεώσεων ασφάλισης και άλλων χρήσεων.


Οι υπηρεσίες παρακολούθησης/συγκριτικής αξιολόγησης υποθέσεων εξασφαλίζουν επίσης τη συμμόρφωση του πλοιοκτήτη με τις κατευθυντήριες γραμμές του τίτλου IV της σύμβασης ναυτικής εργασίας του 2006, προτρέποντας συγκεκριμένα τους υπογράφοντες να συμμετέχουν στη «διεθνή συνεργασία στον τομέα της βοήθειας, των προγραμμάτων και της έρευνας στον τομέα της προστασίας της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης [μέσω, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων], της συλλογής και αξιολόγησης στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα, τις ασθένειες και τους θανάτους ναυτικών …” Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η
Η φροντίδα για το πρόγραμμα ® πληρώματος
βοηθά τον πλοιοκτήτη να συμμορφωθεί τόσο με τις υποχρεωτικές όσο και τις φιλόδοξες πτυχές του MLC, παρακαλούμε δείτε την ιστοσελίδα μας με τίτλο “
Μελλοντική Φροντίδα και Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας
“.


Πρόγραμμα πληρωμών παροχέων


Το Πρόγραμμα Πληρωμών Παρόχων της Future Care διασφαλίζει ότι όλες οι εγκεκριμένες χρεώσεις καταβάλλονται απευθείας στους παρόχους θεραπείας και ότι τα αρχεία πληρωμής τηρούνται ανεξάρτητα για χρήση από τον πλοιοκτήτη. Μετά την παραλαβή από τη Future Care των κεφαλαίων για εγκεκριμένες χρεώσεις εντός 30 ημερών, διευθετούμε όλους τους λογαριασμούς, λαμβάνουμε αποδείξεις και διατηρούμε αρχεία πληρωμών, προωθώντας αντίγραφα των τεκμηριωμένων χρεώσεων και πληρωμών στον πλοιοκτήτη ή σύμφωνα με τις οδηγίες.


Μελλοντικά Meds


FutureMeds είναι το δίκτυό μας ανεξάρτητων, εγκεκριμένων φαρμακοποιών, σε εφημερία για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικών προμηθειών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο, με βάση το μητρώο σημαία του πλοίου, την εθνικότητα του πληρώματος, και την περιοχή του ταξιδιού. Μια εγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία θα παρέχει όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά θώρακος σύμφωνα με τους απαιτούμενους κανονισμούς.


Όλα τα αιτήματα αναπλήρωσης για τα σεντούκια των φαρμάκων σας μπορεί να γίνουν μέσω της ίδιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρώτης απόκρισης που παρέχεται στα μέλη μας για τη φροντίδα του πληρώματος®.


MLC Τίτλος IV Συμμόρφωση Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Κατάρτισης


Η εκτεταμένη εμπειρία της Future Care στη διαχείριση ιατρικών υποθέσεων για τη διεθνή ναυτική κοινότητα μας χαρακτηρίζει μοναδικά να προσφέρουμε εκπαίδευση για τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC) Τίτλος IV Συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων: 1) υποστήριξη εκπαίδευσης για το προσωπικό του πλοίου ή/και της ξηράς· 2) Εγχειρίδιο αναθεώρηση καπετάνιος Μέλλον Φροντίδας? Και 3) επανεξέταση των διαδικασιών από τις δραστηριότητες του στόλου. Διατίθενται τόσο απομακρυσμένες όσο και επιτόπιες εκπαιδευτικές.


Για μια πιο ολοκληρωμένη συζήτηση της συνέργειας μεταξύ των προγραμμάτων της Future Care και του Τίτλου IV της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, παρακαλούμε δείτε την ιστοσελίδα μας «
Future Care και τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας
».


Φροντίδα για το πλήρωμα γιοτ και τους επιβάτες


Η Φροντίδα της Future Care
για το Πλήρωμα Γιοτ και το Πρόγραμμα Επιβατών
είναι μια εξειδικευμένη σουίτα υπηρεσιών, ειδικά σχεδιασμένη για τη διαχείριση των ιατρικών αναγκών και των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης του πληρώματος και των επιβατών του ιδιοκτήτη του σκάφους. Η Φροντίδα μας για το Πλήρωμα Γιοτ και το Πρόγραμμα Επιβατών περιλαμβάνει πολλές από τις υπηρεσίες ιατρικής διαχείρισης που προσφέρονται στο εμπορικό μας πρόγραμμα, όπως το Κέντρο Επικοινωνίας Πρώτης Απόκρισης, το Συμβουλευτικό Πρόγραμμα Ιατρών στη Sea Service, η πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο νοσοκομείων / ιατρών, η διαχείριση ιατρικών υποθέσεων και οι υπηρεσίες περιορισμού του ιατρικού κόστους.


Η Φροντίδα της Future Care για το Πλήρωμα Σκαφών και το Πρόγραμμα Επιβατών παρέχει πρωτοβάθμια και δευτερογενή υγειονομική περίθαλψη για το πλήρωμα και τους επιβάτες του ιδιοκτήτη του σκάφους. Το ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμά μας προσφέρει στον ιδιοκτήτη του σκάφους απόλυτη ηρεμία όσον αφορά τόσο τις επείγουσες όσο και τις συνήθεις ιατρικές ανάγκες εκείνων που έχουν ανατεθεί στη φροντίδα του ιδιοκτήτη, παρέχοντας μια στάση, ένα πλήρες σχέδιο ιατρικής διαχείρισης για το πλήρωμα και τους επιβάτες, σε παγκόσμιο επίπεδο.


ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ μαζί μας για πληροφορίες τιμολόγησης για τη φροντίδα του μέλλοντος φροντίδα για το πρόγραμμα του πληρώματος ή οποιαδήποτε μεμονωμένη υπηρεσία σε INFO@FUTURECAREINC.COM