Mannskapet ble utskrevet fra sykehuset i Brasil etter et 21 dagers opphold for en akutt appendektomi og laparotomy.


Future Care ble kontaktet av eierens P&I Club etter at mannskapet ble utskrevet fra sykehuset og regningen hadde blitt utstedt til eieren.


Future Care forhandlet med sykehusets innsamlingsagent i over 40 dager og reduserte kostnadene med nesten 25.


Første kostnader: USD $ 111,439.57


Totale reduksjoner: USD $ 25,074.05


Totalt beløp forfalt (før skatt): USD $86,365.52


Prosentandel av besparelser: 22,5 av opprinnelige kostnader