Μέλος του πληρώματος μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα σε κωματώσεων λόγω εγκεφαλικών βλαβών και νοσηλεύτηκε για μυκητιασική εγκεφαλική λοίμωξη. Το μέλος του πληρώματος ήταν σε ασθενή για πάνω από 110 ημέρες.


Λόγω της σπανιότητας της διάγνωσης κατάστασης του μέλους του πληρώματος ήταν δύσκολη. Ο ιατρικός διευθυντής περίπτωσης της μελλοντικής προσοχής διατήρησε τους μολυσματικούς ειδικούς παθολόγους ασθενειών για να συσκεφτεί και να αναθεωρήσει την αρχική διάγνωση της ομάδας επεξεργασίας του νοσοκομείου. Ο διευθυντής της ιατρικής υπόθεσης προσέλαβε το εργαστήριο μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για να αναλύσει δείγματα αίματος και να βοηθήσει στη διάγνωση της κατάστασης του πληρώματος.


Το μέλος του πληρώματος ανέπτυξε πνευμονική εμβολή και πνευμονία ενώ νοσηλευόταν, για την οποία νοσηλευόταν επιτυχώς. Κατά τη διάρκεια της μακράς νοσηλείας, ο διευθυντής ιατρικών υποθέσεων της Future Care παρακολούθησε στενά και διαχειρίστηκε τη θεραπεία.


Αρχικές χρεώσεις: 326.848,00 δολάρια ΗΠΑ


Συνολικές μειώσεις: 65.369,60 δολάρια δολάρια ΗΠΑ


Συνολικό οφειλόμενο ποσό: $261,478.40 USD


Ποσοστό αποταμίευσης: 20