Μέλος του πληρώματος εισήχθη με πνευμονία και αναπνευστική ανεπάρκεια σε νοσοκομείο στη Σαβάνα, Γεωργία, ΗΠΑ


Η Future Care διόρισε έναν Διευθυντή Υποθέσεων Νοσοκόμων για την παρακολούθηση της κατάστασης και την αναθεώρηση της φροντίδας και του κόστους.


Τακτικές ενημερώσεις δόθηκαν στο μέλος καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας, από την εισαγωγή μέχρι την απαλλαγή.


Μετά την απαλλαγή, οι ιατρικές χρεώσεις επανεξετάζονται:


Αρχικές χρεώσεις: $384,987.14 USD


Συνολικές μειώσεις: $137.863.32 USD


Συνολικό οφειλόμενο ποσό: $247,123.82 USD


Εξοικονόμηση: 36 από τις αρχικές χρεώσεις